Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

XUÂN CHIỀU


Mắt cười em thả bùa yêu
Để người xa xứ sớm chiều nhớ mong
Bâng khuâng kết sợi tơ lòng
Dệt thêu ánh mắt xuân hồng của ai
Thu tàn vạt nắng phôi phai
Thời gian nhuốm giọt sương mai trên đầu
Trầu vàng giờ biết tìm đâu
Rượu nồng vơi lạnh nhạt màu thời gian
Xuân chiều xế bóng muộn màng
Cái duyên trời đất đa đoan liễu đào
Để người nuôi những khát khao
Màu hoa xuân ấy gói vào cõi mơ!

Tháng 5/2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét