Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

THẮM NÉT SỬ VÀNG


Ba tầm đẹp mãi dáng quê xưa
Thắm nét sử vàng gội gió mưa
Đình Bảng đền thiêng người bát Đế
Mịn Sồi đất Cổ rạng ba Vua
Ngân nga khúc hát nghiêng sườn dốc
Gióng dả hồi chuông vọng tháp chùa
Kinh Bắc tưng bừng tôn lễ hội
Ba tầm đẹp mãi dáng quê xưa

Tháng 6- 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét