Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

NỐI VẦN MỪNG THỌ


Cây hạnh đơm hoa nụ trắng ngần
Hương đời vương lại một thời xuân
Mấy mươi mùa nắng thay màu áo
Tám chục xuân thì nối bước chân
Cánh hạc chao tìm bờ ước vọng
Tâm già ghé đậu bến long vân
Mượn vần chúc cụ vui trường thọ
Nét bút tươi hồng vẹn nghĩa nhân!
Tháng 11/2011


0 nhận xét:

Đăng nhận xét