Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

BÊN BỨC TƯỢNG ĐÀI

                                      Tôi   về   bên   bức   tượng   đài
                             tâm   nhang   dâng   kính  hiền   tài   thủa   xưa
                                     ngày  xuân   bóng  nhạn   đã   thưa
                             mệnh  Kiều  tài  sắc  như  vừa   đâu  đây   !
                                                           th.4/2008

                                                 phạm  xuân  thành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét