Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

SÓNG DẬY BẠCH ĐẰNG



Con sóng triều dâng dậy Bạch Đằng
Mầu cờ Sát Thát rợp buồm căng
Quốc công vung kiếm truyền binh pháp
Tướng lĩnh hò reo bãi cọc giăng
Vó ngựa khải hoàn rung trống hội
Thanh gươm rửa hận vẫy chim bằng
Diên Hồng thắm đượm tình non nước
Lấp lánh chiến bào lộng gió trăng!

Tháng 3- 2009

0 nhận xét:

Đăng nhận xét