Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

DÒNG KÊNH THƠ ẤU

                      Vời vợi nỗi niềm  vọng  cố  hương
                      duyên  trời  giăng  mắc  sợi tơ  vương
                      ầu ơ tiếng  mẹ ru đêm vắng
                      ấm  áp lời cha chắn  gió  sương
                      xanh ngát  bờ tre  chiều  nắng  hạ
                      đỏ  au  tán  phượng sớm  sân  trường
                      dòng  kênh  tắm mát thời  thơ  ấu
                      ấp  ủ  tình  nhà  trải  bốn phương !
                                          th.2/2008
                                   phạm xuân thanh  
             

0 nhận xét:

Đăng nhận xét