Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

SỢI BUỒN

                    Gió  đùa   hương  liễu  phút  hồi  xuân
                     phận  mỏng   tình  xưa   đã  nỡ  lần
                     được  buổi   trao  vần  lòng  luyến  tiếc
                     gặp  thời   đua  bút  dạ  phân   vân
                     thiên  duyên  lắng   đọng  lời  vàng  đá
                     kỳ  ngộ    thương   thầm   luống   tủi  thân
                     giọt  nắng   quái   chiều  vương  cuối   bãi
                     sợi   buồn   len  tới   ngậm  ngùi   xuân     /

                                                 phạm  xuân  thành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét