Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

MẠCH ĐẤT TIÊN ĐIỀN

               

                  Lạc đến lầu xanh khó lối ra
                  Thuý KIỀU mệnh bạc chuyện chưa xa
                  thương cha lỡ bước tàn thân ngọc
                  xót cảnh đành cam nát vẻ ngà
                  một áng văn chương tuôn máu lệ
                  hàng hàng tuyệt bút giọt châu  sa
                  TIÊN ĐIỀN mạch đất sinh nhân kiệt
                  học thức uyên sâu rạng nếp nhà
                                   th.2/2014
                                phạm xuân thành
                                                                                           

0 nhận xét:

Đăng nhận xét