Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

CÂU CHUYỆN TRĂM NĂM


Ông Tơ bà Nguyệt khiến xui chi
Câu chuyện trăm năm kể cũng kỳ
Loan phượng dễ gì chung mộng ước
Uyên ương chưa hẳn thỏa tình si
Dù hay vận số do thiên tạo
Nào biết cơ duyên đảo bước đi
Đành nhẽ rủi may là bởi phận
Trường đời thang bác mọi đề thi!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét