Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

VỌNG TIẾNG NGÀN XƯAMột chút chung riêng trả nợ đời
Trọn tình sau trước cố nhân ơi
Gieo mầm công đức theo nguồn cội
Khơi dậy nhân tâm thuận lẽ đời
Thăm thẳm rừng văn chim mỏi cánh
Dặm dài biển chữa sóng triều vơi
Thả hồn về với miền hoa cỏ
Vọng tiếng ngàn xưa giữa thế thời.

6/2011

1 nhận xét:

Unknown nói...

câu 6 ;dặm dài biển chữ sóng triều vơi

Đăng nhận xét