Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

SAU CUỘC RƯỢU TÀN

                                                  Vui  chân   bạn   ghé  thăm  nhà
                                           cụng   ly   nghe   rộn   tiếng   khà   vài   phen
                                                   biết   đời  còn   nhớ  hay   quên
                                            chút  tình   duyên   nợ   vương  trên   dọc đường
                                                  non  xa   cách  nẻo  xóm   phường
                                            lẫn  vào  bao   chuyện  nhiễu  nhương   ở  đời
                                                  vì  ta...vì  bạn....vì   người
                                            chén   vui   giữ  lấy   nụ   cười  sáng   lên
                                                  dẫu   mình   đức   mỏng  tài   hèn
                                            thảnh   thơi   tâm   trí   đã   quen   tháng   ngày
                                                  uống   đi !  nào   uống   cho  say
                                           để  quên   bao   chuyện   dở  hay   chuốc  về
                                                 quẩn   quanh   trong   cõi   u   mê
                                            rủi   may   nào   biết   tứ   bề   trái   ngang
 
                                                  tỉnh   say    sau   cuộc  rượu   tàn
                                            nỗi   người   trăn   trở  lẫn  sang   nỗi   nhà
                                                  mong  rồi   ta   lại   gặp   ta  !
                                                                          th.3/2010
                                                                  phạm  xuân   thanh


                                 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét