Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

TÌM VỀ ĐẤT TỔ


Từ thuở mẹ sinh bọc trứng Rồng
Hùng Vương nối nghiệp của cha ông
Thăng trầm mấy độ bền nguyên gốc
Bến cải bao mùa vượng núi sông
Non nước muôn đời lưu sử sách
Thần dân trăm trăm họ tạc tâm hồng
Giang sơn rạng rỡ xanh mùa lúa
Giỗ tổ tìm về đất Tổ ông.
4/2013


0 nhận xét:

Đăng nhận xét