Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

CÙNG THƠ


Cái nghĩa non sông nghĩa cuộc đời
Nọ dòng tâm huyết lẽ nào vơi
Văn chương trót đã tình gian díu
Đành nhẽ cùng thơ đến cuối chiều.

Tháng 4/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét