Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

BÊN DÒNG NHẬT LỆ

                                   Vầng dương vừa rạng gọi ban mai
                                   Thuyền lướt trên sông mái đổ dài
                                   Cầu nối đôi bờ dòng Nhật Lệ
                                   Sương mờ huyền ảo vẻ khoan thai
                                                    tháng 4/2008
                                                   Phạm Xuân Thành

                               

0 nhận xét:

Đăng nhận xét