Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

VUI CẢNH NON BỒNG

                                            Tinh  tường  khối  óc  khéo  bàn  tay
                                            sớm  tối  người  hiền  bạn  với  cây
                                            mé  cửa  long  thăng  rồng  uốn  lượn
                                            bên  vườn  phượng  vũ  hạc  vươn  bay
                                            sườn  non  Lã  Vọng  buông  cần  trúc
                                            mặt  nước  Cá  Vàng  dỡn  bóng  mây
                                            vui   cảnh  non  bồng  nơi  cõi  tục
                                            thả  hồn  phiêu  lãng  ngất  ngư  say !
                                                                           th1/2015

                                                                phạm  xuân  thành        
                                   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét