Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

LƯU LUYẾN ĐÒ XƯA

                                  Dẫu chẳng cao sang thắm lụa vàng
                                  cũng mang dáng dấp vẻ đài trang
                                  liền anh thanh tú trong mùa hội
                                  liền chị nết na sóng bước tràn
                                  giã bạn dùng dằng trao ý ngọc
                                  mời trầu ước nguyện kết trinh ngoan
                                  gió bay mái tóc thơm hương bưởi
                                  lưu luyến đò xưa hỡi nhịp đàn  !
                                                               th10/2005

                                                     phạm xuân thành                                    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét