Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN 2

                                          Đến hôm nay trên những chặng đường quen
                                          kế tiếp cháu con đi làm nhiệm vụ
                                          khai trường mỏ không còn như trước nữa
                                          đường mỏ gạt bằng nơi có những nhành sim
                                          vỉa than dầy hay những cục vàng đen
                                          bao gửi gấm tin yêu nay đã thành hiện thực
                                          tiếng máy rền vang nhịp gầu máy xúc
                                          đang đong đầy những kỷ niệm xa xưa
                                          và mùa than sau những ngày mưa
                                          lại hối hả đoàn xe vào mỏ
                                          cuốn theo cả bụi thời gian ngày đó
                                          dấu mốc một thời tìm mỏ tìm than
                                          để hôm nay tuôn chẩy những dòng than
                                           hoà nhập với dòng than quê mỏ
                                          cuộc sống sinh tồn cũng bắt nguồn từ đó
                                          có những buổi chiều tím đỏ hoa sim
                                           đã trở thành kỷ niệm không quên  !
                                                                         ng6/th9/1997

                                                               phạm xuân thành                                              

0 nhận xét:

Đăng nhận xét