Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

AI NGƯỜI TRI KỶ

                       Thư bay qua biển vượt đò giang
                       nếp chữ lời thơ nét rõ ràng
                       dỗi dãi tìm vần trao chị nguyệt
                       thảnh thơi thả tứ gửi trăng vàng
                       đường đời mấy khúc quanh co lắm
                       thi tứ đôi lần nặng cố mang
                       bến cũ trời chiều thuyền trở lái
                       ai người tri kỷ hãy cùng sang    !
                                         th.giêng/2006

                                     phạm xuân thanh        

0 nhận xét:

Đăng nhận xét