Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

TÌNH XUÂN

                               Liên ngâm ; Lê Đức Tường....Phạm Xuân Thành

thuận nghịch đọc ;
đọc xuôi '

                               Mòng chín môi xuân én gọi chào
                               Thắm tươi chồi lộc hẹn xuân trao
                               Hồng mây sắc đượm xuân ươm mận
                               Lộng gió đài xuân mộng ướp đào      PXT
                               Bông trổ lan khoe xuân " núi đá "
                               Nụ đơm cúc rộ xuân  " rừng sao "
                               Trong xanh trời đẹp xuân tha thướt
                              Đông cuối tình mơ xuân gọi vào       LĐT

 đọc ngược;            Vào gọi xuân mơ tình cuối đông
                              Thướt tha xuân đẹp trời xanh trong
                              " Sao rừng "xuân rộ cúc đơm nụ
                               " Núi đá" xuân khoe lan trổ bông    LĐT
                              Đào ướp mộng xuân đài gió lộng
                              Mận ươm xuân đượm sắc mây hồng
                              Trao xuân hẹn lộc chồi tươi thắm
                              Chào gọi én xuân môi chín mòng     PXT

                                                           T6/2015
     
                             

0 nhận xét:

Đăng nhận xét